ร้านอาหาร

Restaurant

โซลูชันบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร ออกแบบมาสำหรับธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงร้านอาหารขนาดใหญ่ รองรับหน้าจอสัมผัส (Touch screen) ครอบคลุมการขายหน้าร้านของแคชเชียร์ (Cashier) ณ จุดขาย ระบบรับออร์เดอร์การสั่งอาหารผ่านแท็บเล็ด (Ordering System) พร้อมพิมพ์รายการสั่งอาหารส่งเข้าครัว (Kitchen Display System) และเช็คบิล ทำให้เจ้าของร้านหรือผู้บริหารสามารถตรวจสอบการทำงานได้ทุกขั้นตอน

ระบบขายหน้าร้าน

TurnPro POS

ฟังก์ชันหลัก (Main Functions)

 • ระบบคำนวนเงิน เข้าออก ในลิ้นชัก (Cash Drawer In/Out)
 • เพิ่มสินค้า (Add product)
 • กลุ่มสินค้า (Product Group)
 • ค้นหาสินค้า (Search Product)
 • บันทึกรายการ และภาษีขาย (Sale's Transaction and Tax Calculation)
 • ทำการพักบิล เรียกบิลได้ (Pause / Recall Bill)
 • การเรียกดูรายการบิล และยกเลิกบิล (Bill Listing and Voiding)
 • ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ และอย่างเต็ม (Print Tax Invoice)
 • ส่วนลดหัวบิล (Standard Discount)
 • รายงานสรุปการขาย และสรุปยอดเงินของเครื่อง POS
 • รายงานสรุปการขาย ณ จุดขาย
 • Connect with EDC เชื่อมต่อยอดชำระไปยังเครื่องรูดบัตรเครดิต

ระบบจัดการหลังร้านออนไลน์

TurnPro Website

จัดการข้อมูลหลัก (Master Data Management)

 • กำหนดข้อมูลร้านค้า (Shop Master)
 • กำหนดข้อมูลพนักงาน (User Master)
 • กำหนดข้อมูลสินค้า และราคา (Product and Price Master)

รายงาน (Report)

 • รายงานขายหน้าร้าน (Shop Invoice)
 • รายงานสรุปขายหน้าร้านประจำวัน (Shop Invoice Day)
 • รายงานวิเคราะห์ขาย (Sales Analysis)

กระทบยอดบัญชีธนาคาร (Bank Reconcile)

 • กระทบยอดเงินสด (Cash Reconcile)
 • กระทบยอดบัตรเครดิต (Credit Reconcile)